Welcome

Allah mengutus Muhammad untuk menyampaikan seruan kepada seluruh umat manusia. Tugas Rasul itu hanyalah menyampaikan.  Dan cukuplah Allah itu menjadi saksi bahawa Muhammad menjalakan tugasnya mengikut apa yang dikehendaki Nya dan tidak sekali-kali membuat sebarang perubahan terhadap sesuatu peratuaran yang telah ditetapkan Nya.

Child page

A child page on the panel page template.

2nd child page

A nother child page on the panel page template.