Bahawa sesungguhnya kematian itu pasti datang dan tidak seorang pun dapat melarikan diri daripada kematian walau pun bersembunyi didalam kubu yang kukuh ditempat yang tinggi. Kematian itu adalah pasti datang. Oleh itu mati dalam berjihad pada jalan Allah bagi memerangi musuh itu adalah lebih mulia dari kematian diatas tempat tidur. 

 

Advertisements